Start arrow Koszty i opłaty
Koszt zakupu samochodu ze Stanów Zjednoczonych

Image Cena za samochód płatna jest przelewem bankowym na konto sprzedawcy pojazdu. Cena samochodu uzgodniona jest ze sprzedawcą i jest niezmienna od dnia złożenia przelewu.

Koszt transportu z miejsca postoju samochodu do portu w Nowym Jorku - USA. Koszt dostawy zakupionego samochodu do portu wysyłki (załadunku na statek) zależy od odległości od portu i wynika z rozliczenia 1,2 USD za każdą milę.

Poniżej podane są przybliżone koszty dostawy
 • Nowy Jork - 0-300 USD
 • Wschód USA - 200-400 USD
 • Centrum USA - 600-800 USD
 • Zachód USA - 1000- 1400 USD
 • Północ i południe USA - 800-1000 USD.

Koszt wysyłki samochodu w kontenerze do Polski - Gdynia
 • mały samochód - 1300 USD
 • średni samochód - 1400 USD
 • duży samochód - 1500 USD
 • samochód typu VAN lub truck - 1800 USD.

Samochody transportowane są w standardowych kontenerach morskich o wielkości 20 stóp - 6,1m lub 40 stóp -12,2m. Wysokość kosztów transportu i wysyłki jest oszacowana w momencie podpisania umowy i jest i doliczony do zaliczki na sprowadzenie samochodu.

Koszt należności celno - skarbowych od sprowadzonego samochodu
 • cło - 10% wartości pojazdu i kosztów transportu
 • akcyza - 13,6% samochody o poj. silnika ponad 2000 cm3. Za samochody o poj. silnika do 2000 cm3 akcyza wynosi 3,1%.
 • VAT - 22% sumy wartości zakupu, cła i akcyzy

Koszt odprawy celnej w Polsce
Przeprowadzenie odprawy celnej samochodu w wyspecjalizowanej Agencji Celnej oraz opłaty portowe i za parking urzędu celnego - 1670 złotych.

Koszty obsługi transakcji zakupu
Opłata wynosi  1500 USD -  2000 USD (równowartość w PLN) i zależna jest od modelu samochodu. Jest to całkowita opłata za usługę sprowadzenia pojazdu z USA i obejmuje obsługę i zlecenie następujących usług:
 • wyszukanie pojazdu zgodnie z życzeniem klienta
 • lokalizacja i rezerwacja samochodu lub zamówienie nowego zgodnie z uzgodnioną specyfikacją
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do wysyłki pojazdu
 • przeprowadzenie odprawy celnej na terenie USA
 • transport morski w kontenerze samochodu do Polski
 • odprawa celna ostateczna w Polsce (dot. sam. nowych)
 • zlecenie transportu pojazdu w dowolne miejsce odbioru w Polsce.

Koszty transportu i odpraw celnych ponosi kupujący.

Opłata należna jest po dostawie samochodu i płatna jest na podstawie wystawionej faktury VAT.